Randweg Opheusden

Tracé Herenland

Op 15 juni 2021 heeft een online sessie plaatsgevonden voor bewoners van Herenland en de Hamsestraat. Tijdens deze sessie werden de gevolgen van het realiseren van de voorgenomen randweg voor Herenland en de Hamsestraat en de wensen van bewoners voor inpassingen daarbij verkend. We presenteerden de verkeersbewegingen door de wijk en de routering van de verkeersbewegingen. Alle bewoners Herenland en Hamsestraat hadden hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. 

INFORMATIEFILMPJE

VISUALISATIES

Diverse filmpjes and afbeeldingen

rijroutes

DOCUMENTEN

Presentatie inpassingssessie Herenland

15 juni 2021

Presentatie inpassingssessie parallelweg

10 mei 2021

Presentatie voorontwerp bestemmingsplan

15 april 2021

Inpassingssessie Randweg Opheusden

10 maart 2020

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L01

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L02

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L03

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L04

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.

Onduidelijkheden

Begrijpt u de website niet of kunt u iets niet vinden?
Neem dan contact op en wij helpen u verder. 

Schrijf ons

Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Fax: (0488) 44 99 99
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK nummer 30276311
BTW nummer NL810162593B01
IBAN NL83BNGH0285094955
BIC BNGHNL2G

Bel ons

14 0488 (6 cijfers)
Calamiteiten (in de openbare ruimte): 0345-585353 (tijdens kantooruren) of 06-21896420 (buiten kantoortijden).
Per 1 mei 2017 verzorgt Avri onze calamiteitendienst. Buiten kantoortijd: alleen voor meldingen die geen uitstel kunnen hebben tot de volgende werkdag, zoals een ongeval, oliespoor, verstopping of wegverzakking.

Belt u bij een psychische crisis de huisarts: deze kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.