Skip to main content

Voorlopige planning

Resultaten enquête

Door de resultaten van de enquête weten we wat belangrijke gespreksonderwerpen zijn of waar de meningen juist over verdeeld zijn. De uitslag van de enquête vormt een goed begin voor het vervolg van het participatieproces en nemen we mee bij het verdere proces voor het opstellen van een programma buitengebied.

Medio januari 2023 plaatsen wij de resultaten van de enquête op deze website. 

2023

Januari
Resultaten enquête
Bijeenkomst met de gemeenteraad

Februari/Maart
Opstellen Nota van uitgangspunten

September
Bijeenkomst met college van burgemeester en wethouders 

Oktober/november
Bijeenkomsten met de samenleving 

November
Bijeenkomst met de gemeenteraad