Skip to main content

Voorlopige planning

Verslag Participatie Programma Buitengebied

In oktober 2023 vonden bijeenkomsten plaats met de samenleving en agrariërs over het Programma Buitengebied. Er werden verschillende onderwerpen besproken. Wat vinden de deelnemers? Er werden diverse vraagstukken voorgelegd en besproken. Bijvoorbeeld:  Mogen agrarische bedrijven uitbreiden met landbouwgrond en/of bebouwing? Mogen agrarische bedrijven zich nieuw vestigen in het buitengebied? Wat vinden de deelnemers van het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen en opwek van duurzame energie voor eigen gebruik? Wat kunnen we doen voor behoud en versterking van natuur, landschap en erfgoed? 


In het Verslag Participatie Programma Buitengebied kunt u lezen wat de mening van de samenleving en de agrariërs is over de verschillende onderwerpen en vraagstukken.

Resultaten enquête

Van 16 november tot 12 december 2022 konden inwoners de enquête over het buitengebied invullen.

Hoe maken zij gebruik van het buitengebied? Wandelen, fietsen of sporten zij er vaak? Waar moet volgens onze inwoners ruimte voor komen? Voor woningbouw, wonen, werken, natuur, recreatie, wind- en zonneparken, bedrijven of iets anders? En waar dan?

De uitslag van de enquête vormde een goed begin voor het vervolg van het participatieproces.

2024

1e kwartaal
Keuzenotitie maken


1e en 2e kwartaal
Programma Buitengebied opstellen


2e kwartaal
Participatie over het Programma Buitengebied


Na de zomer
Ter inzagelegging Programma Buitengebied


Eind 2024
Besluitvorming door college van burgemeester en wethouders