Randweg Opheusden

Project website

De leefbaarheid in Opheusden staat onder druk doordat er steeds meer landbouwverkeer door de kern van het dorp heen rijdt. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, met name voor fietsers. Veilige fietsroutes binnen een het wegennet is een belangrijke doelstelling in het Coalitieprogramma 2018-2022 “Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving”.

Voor de ontwikkeling van het Agro Business Centrum ten behoeve van het laanbomencluster in de gemeente is een goede westelijke ontsluiting, niet via het dorp, een randvoorwaarde. Ook dit is als doelstelling vastgelegd in het Coalitieprogramma. Beide doelstellingen komen samen in het project Randweg Opheusden.

Actueel: Voorontwerp bestemmingsplan

Het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan Randweg Opheusden is de eerste stap in de bestemmingsplanprocedure.

Fase 3 - Verankeren en uitwerken

Het doel van fase 3 is het vastleggen van de uitkomsten uit fase 2 in een juridisch besluit, het Bestemmingsplan en het uitwerken van het ontwerp tot een DO dat voldoende basis biedt om een realisatiecontract op te stellen.

Fase 2 - Ontwerp en analyse (afgerond)

Het doel van fase 2 is het opstellen van een ingepast VO (Voorlopig Ontwerp), in samenwerking met eigenaren en andere belanghebbenden. Wij organiseren een informatieavond voor belangstellenden. In deze fase gaat het niet om de vraag of het project er wel of niet moet komen. Het gaat om de vraag welke alternatieven en varianten aan de orde zijn en welke effecten beschreven moeten worden in het MER

Fase 1 - Oriëntatie en scoping (afgerond)

In fase 1 worden er verschillende stappen genomen op het gebied van Planologie, NRD, civiel technische uitwerking, grondverwerving en omgevingsmanagement. Centraal staat het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om een NRD op te stellen en een risicoanalyse te maken. Daarnaast worden er de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren die in de buurt van het beoogde tracé wonen om met hen het proces door te spreken.

Nieuws

 • Inpassingssessie Herenland en Hamsestraat

  15 juni 19.30 uur - 21.00 uur

  Aanmelden voor deze avond kon t/m 13 juni. 
  De einpresentatie is inmiddels beschikbaar.

 • Inpassingssessie Parallelweg

  10 mei 19.30 uur tot 21.00 uur

  Tijdens deze avond zijn we specifiek ingegaan op de situatie van de Parallelweg met de komst van de randweg Opheusden.

 • Digitale informatiebijeenkomst 15 april

  Tijdens de ter inzage legging wordt een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De datum van de informatieavond is 15 april 2021.

 • Voorontwerp bestemmingsplan

  Dit voorjaar vinden er gesprekken plaats met de eigenaren. Ook worden het voorontwerp en het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.  Volgens planning wordt het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van vier weken (25 maart tot en met 21 april 2021) ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Agenda

 • 15 juni 19.30 uur - 21.00 uur
  Inpassingssessie Herenland
 • 10 mei 19.30 - 21.00 uur
  Inpassingssessie Parallelweg

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.

Onduidelijkheden

Begrijpt u de website niet of kunt u iets niet vinden?
Neem dan contact op en wij helpen u verder. 

Schrijf ons

Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Fax: (0488) 44 99 99
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK nummer 30276311
BTW nummer NL810162593B01
IBAN NL83BNGH0285094955
BIC BNGHNL2G

Bel ons

14 0488 (6 cijfers)
Calamiteiten (in de openbare ruimte): 0345-585353 (tijdens kantooruren) of 06-21896420 (buiten kantoortijden).
Per 1 mei 2017 verzorgt Avri onze calamiteitendienst. Buiten kantoortijd: alleen voor meldingen die geen uitstel kunnen hebben tot de volgende werkdag, zoals een ongeval, oliespoor, verstopping of wegverzakking.

Belt u bij een psychische crisis de huisarts: deze kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.