Skip to main content

Omgevingsplan Kernen

Het omgevingsplan is een instrument van de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat.

Eén omgevingsplan per gemeente

Het omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Wat is het omgevingsplan?

Het omgevingsplan vertaalt de doelen en het beleid uit de gemeentelijke omgevingsvisie en de programma’s naar juridische regels. Bijvoorbeeld:

 • het toewijzen van functies aan locaties (welke gebieden zijn geschikt voor bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid?)
 • het toestaan of niet toestaan van bepaalde activiteiten in bepaalde gebieden
 • algemene regels
 • meldingsplichten bij activiteiten
 • vergunningplichten
 • beoordelingsregels en
 • regels over omgevingswaarden.

Standaardnormen en afwegingsruimte

De gemeente stelt bij activiteiten in een gebied normen, denk aan normen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen. Voor sommige activiteiten gelden standaardnormen, maar de gemeente heeft ook enige bewegingsruimte om van de standaardnormen af te wijken. Soms is iets meer geluid toegestaan, soms juist minder. De gemeente zet zoveel mogelijk regels van het huidige beleid om naar het omgevingsplan. Dit betekent dat veel bestaande regels blijven gelden.

Van TOP naar POP

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment krijgen alle gemeenten een tijdelijk omgevingsplan (TOP). In dit TOP worden de bestaande regels uit bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels allemaal samengevoegd tot één omgevingsplan.

Naar een permanent omgevingsplan (POP) in 8 jaar tijd

Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan (TOP) om te zetten naar een permanent omgevingsplan (POP). Deze omzetting is voor de gemeente een grote en ingewikkelde opdracht. De komende jaren zal u daar het nodige van merken.

Onderdelen omgevingsplan

De gemeente Neder-Betuwe heeft het omgevingsplan opgedeeld in onderdelen:

 • Kernen
 • Buitengebied
 • Bedrijventerreinen
 • Verordeningen
 • Regels van het Rijk (Bruidsschat)

Om op tijd klaar te zijn lopen de verschillende processen van het omgevingsplan, zoals  kernen en buitengebied, voor een deel tegelijkertijd naast elkaar. De belanghebbenden die meedenken en meedoen verschillen vaak wel per onderdeel. Zo hebben inwoners bij de kernen een groot belang, bij het buitengebied zijn veel agrariërs betrokken en bij bedrijventerreinen veel ondernemers.

Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen

De Nota van Uitgangspunten is de basis voor het permanente omgevingsplan(POP) voor de kernen. In de Nota van Uitgangspunten leggen we aandachtspunten en keuzes vast voor het opstellen van het Omgevingsplan van de kernen.

Dit wil niet zeggen dat het omgevingsplan voor dit deel niet meer aangepast wordt. Het omgevingsplan is een dynamisch plan: bij nieuw beleid of nieuwe plannen voor de fysieke leefomgeving wijzigt het omgevingsplan. 

Wat staat in de Nota van Uitgangspunten?

In de Nota van Uitgangspunten staat wat er verandert in het omgevingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en de milieuregels. En welke keuzemogelijkheden je daarbij hebt.

Ter inzagelegging Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen

De concept Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen ligt ter inzage van 17 augustus tot en met 13 september 2023.

Reacties

Eventuele reacties op de concept Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen kunnen tot en met 13 september 2023 worden ingediend bij:

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden 

Waar kunt u de concept Nota van Uitgangspunten inzien?

 1. De schriftelijke stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden.
 2. Online kunt u de nota hier inzien

Maak een afspraak voor meer informatie

Op 30 augustus 2023 kunt een afspraak maken voor meer informatie en de beantwoording van vragen over de concept Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen.

Maak een afspraak via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via telefoonnummer 14 0488.

Contact en vragen

Heeft u vragen over het omgevingsplan, dan kunt u contact op nemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij houden u op de hoogte via deze website en met berichten in de krant Gemeentenieuws.