Skip to main content
19 juni 2021

Veiligheid en geluidshinder Tielsestraat (Anoniem, OPHEUSDEN)

Variant Parallelweg tweerichtingsverkeer
Wij wonen aan de Tielsestraat. Dit is een weg waar veel en hard wordt gereden. Opheusden is een bedrijvig dorp met veel boomkwekers, en dat is iets waar we trots op mogen zijn. De zware voertuigen zoals tractoren en vrachtwagens horen daarbij. Daar zal je mij niet over horen klagen.

Wat mij zorgen baart zijn de in grote getale doorgaande vrachtwagens die veel te hard rijden, en vooral de auto's die als dolle gekken door de Tielsestraat rijden. Het is maar goed dat scooterrijders sinds kort op het fietspad moeten rijden, want ze hebben geen schijn van kans als er een aanrijding komt met een auto of vrachtwagen. Alhoewel, verderop richting de dijk is er geen fietspad meer. Daar zie ik bloedjes van kinderen richting school fietsen tussen het drukke verkeer, hop, de dijk op waar het niet minder gevaarlijk is.

Als de bestuurders van auto's zich netjes aan de 60 houden is de geluidsoverlast een stuk minder. Van 's morgens 5 uur tot 's avonds laat is er ontzettend veel geluidsoverlast.
Vooral op vrijdagavond en zaterdagavond zijn er auto's die harder dan dan 140 km per uur rijden. Echt levensgevaarlijk, vooral als het vroeger donker wordt.

Persoonlijk vind ik dat waar de randweg ook komt, het woongenot van de aanwonenden niet moet worden aangetast. Dat bedrijven die aan de randweg komen te liggen er geen last maar eerder gemak van hebben. Ik weet wel dat de situatie zoals die nu is vroeg of laat ernstige gevolgen gaat krijgen. In en om Opheusden is te veel verkeer, dat te hard rijdt. Ik denk dan vooral aan al die kinderen in en om het dorp die naar de 4 scholen in Opheusden, maar ook naar de scholen in de omgeving moeten fietsen.

De verantwoording dat het veilig is ligt bij de bestuurders van auto's, vrachtwagens en tractoren, maar zeker ook bij de gemeente. Ik vind de situatie zoals die nu is onhoudbaar en niet meer van deze tijd.

Conclusie: De randweg moet er komen, om de Parallelweg, de dijk, de dorpskern en de Tielsestraat te ontlasten en veiliger te maken, maar ik vind wel dat de nieuwe situatie zo moet zijn dat het geen overlast brengt bij de aanwonende van het nieuwe plan.

Gaat de randweg niet door, dan verwacht ik van de gemeente dat zij rigoureuze maatregelen gaan nemen om bovengenoemde knelpunten veiliger te maken voor kinderen, dat er camera's komen in de Tielsestraat en dat het onmogelijk wordt voor automobilisten om hard te rijden. Zowel in de Tielsestraat, de dijk en de Parallelweg.

Nog geen commentaar op deze bijdrage

 •  

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.