Skip to main content
18 juni 2021

Aanleg Randweg als ontlasting voor de Tielsestraat (Anoniem, Opheusden)

Randweg
Beste mensen,

Blij te lezen dat de Randweg verdergaande vormen aanneemt. Wij, bewoners van de Tielsestraat, zijn de afgelopen jaren in sterk toenemende mate geconfronteerd met enorme verkeersoverlast, verkeersonveiligheid, schade aan geparkeerde voeruigen en schade aan woningen. Daarbij zijn bij velen de kamers aan de voorkant van het huis onbruikbaar geworden als slaapkamer: Te veel verkeerslawaai en overmatige trillingen vanaf 5 uur in de morgen tot diep in de nacht.
Er is eind 2020 door een onafhankelijk advies bureau een Trillingsonderzoek uitgevoerd gelijktijdig met doorlopende snelheidsmetingen van de Gemeente op dezelfde plek langs de Tielsestraat. De resultaten liegen er niet om: Gedurende een tweeweekse periode werden er gemiddeld dagelijks tussen de 775 en 1000 vrachtautos geregistreerd. Het aandeel van vrachtautos was 21 procent. Snelheden van vrachtverkeer tot 83 km/uur zijn gemeten. Aangaande hinderbeleving volgens SRB B werden binnenshuis (!) de streefwaarden A1 en A2 overschreden. De trillingen zijn -binnenshuis- goed voelbaar. Streefwaarde A1 wordt structureel fors, streefwaarde A2 wordt sporadisch overschreden. De hinderbeleving is met name afhankelijk van het aantal maal dat de trilling (= passage verkeer) zich voordoet. Qua perceptie van de trillingen worden deze gekwalificeerd als "hinder".
En dat op een permanente basis. Het Trillingsrapport is bekend bij de Gemeente.
Bij andere snelheidsmetingen zijn snelheden (in de Tielsestraat waar 60 km per uur nog steeds en helaas is toegestaan!) tot over de 100 km per uur voor personen autos gemeten. Politie controles en digitale automatische snelheids indicatoren hebben nauwelijks of geen blijvend effect op de snelheid van het verkeer.
Daarom, ook met een toekomstige Randweg, moet de toekomstige Randweg alsmede de huidige toevoer routes naar de dorpskern (waaronder de Tielsestraat maar ook de route naar Herenland) zodanig worden ingericht dat: a) geen hoge snelheden bereikt kunnen worden, waardoor b) aanliggende bewoners geen/minder trillingsoverlast ervaren.
Hoge verkeerssnelheid (en dan met name van zwaarder vrachtverkeer) is DE grote boosdoener van overlast !
Wij zijn blij met de nieuwe Randweg in wording. Maar zorg ervoor dat de problemen van de Tielsestraat niet verplaatst worden maar in plaats daarvan opgelost worden.
Een 'smart' Randweg geeft een duurzamere woonomgeving voor iedereen waarbij alle kernen goed bereikbaar worden/blijven.
Opheusden is een actieve gemeenschap, dat levert veel mobiliteit op. De Randweg moet zorgen voor een betere verdeling tussen de verschillende aanvoerroutes van verkeer maar kan tegelijkertijd een drastische meerwaarde aan duurzaamheid en leefbaarheid voor het dorp als een geheel geven indien de snelheden worden gelimiteerd (op welke manier dan ook).
Wanneer eventueel binnen afzienbare tijd de Randweg niet tot uitvoering zal komen (om welke reden dan ook) dan zullen er formele stappen worden ondernomen om de Gemeente te dwingen de snelheid op de Tielsestraat te beperken om de hinder voor bewoners te verminderen. Laten we dat tegengaan door verstandige besluitvorming en realisatie met een visie voor de toekomst !

Nog geen commentaar op deze bijdrage

 •  

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.