Skip to main content
16 juni 2021

Dhr. / Mevr. (Anoniem, Opheusden)

Variant Parallelweg tweerichtingsverkeer
Bij deze wil ik met u mijn gedachten delen over de totstandkoming / realisatie van de beoogde Randweg.

Dat er wat moet gebeuren aan de verkeersdrukte in het dorp, dat is voor iedereen helder en duidelijk.
Dat de Parallelweg gevaarlijk is voor fietsers en wandelaars ook.

Dat een Randweg met vrij liggend fietspad dan een oplossing zou kunnen zijn, lijkt me heel erg logisch.

Echter waar die Randweg dan gaat lopen, daar zijn de meningen nogal over verdeeld.

U heeft de bewoners daar nooit echt van het begin af aan in meegenomen, maar een extern bureau ingeschakeld om dit te onderzoeken, wat A : heel veel geld heeft gekost, en B: zijn deze mensen totaal niet op de hoogte van de leefomgeving in dit gebied. Praktijk is vaak toch wat anders, dan uit een boekje, of gebaseerd op eerdere projecten.

Ondanks dat u steeds zegt dat die stap al doorlopen is, dat het traject eigenlijk al min of meer vastligt, ben ik van mening dat u daar toch nog eens naar zou kunnen kijken.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Ik bedoel hiermee dat er, in mijn optiek, een veel betere en ook zelfs veel goedkopere manier / alternatief is, om de Randweg te leggen.

Hier mijn betoog:

De Randweg begint aan de Bomenlaan/ Pottenveld, vanaf de rotonde bij Dodewaardsestraat. Ongeveer ter hoogte (schuin) achter Damcon. Dan gaat deze helemaal rechtdoor, door het weiland wat naast Argo De Arend ligt en door de kwekerij van Volentis, die daar dan aan de achterkant van hun bedrijf direct aan kunnen sluiten op de Randweg.

Dit alleen al scheelt al veel vrachtwagens door het dorp en het kleine bestaande, zeer smalle Lingebruggetje hoeft dan ook niet aangepast te worden.
Deze constructie is ook een logistieke kostenbesparing voor Volentis, dan door wat andere kleinere perceeltjes, helemaal tot aan het uiterste puntje van de Linge. Aan het einde ligt wel een waterpartij. Deze zou wat kunnen worden aangepast, daar ter plekke. Dit is misschien wel zonde, maar er moeten ergens concessies gedaan worden.

Dan steekt de weg d.m.v. een brug De Linge over. Deze oversteek is volgens mij ook smaller dan de oversteek die u hanteert, iets terug. Dus kostenbesparing.

Aan Westelijke zijde, via waar nu betonpad Sluiter ligt, daar moeten dan wel wat potstellingen ingekort worden, wat een kostenpost voor gemeente zou zijn. De weg sluit dan vervolgens aan op de bestaande Varakker.
Via de Varakker, dit gedeelte is breed genoeg om hier ook nog een fietspad langs te leggen, richting de overweg Hamsestraat, die dan dus ook gewoon kan blijven bestaan. Dan sluit de weg naar links aan op de nieuwe Randweg, zoals u die reeds beoogd heeft, om zich te vervolgen in Westelijke richting Kesteren (‘t Panhuis). Waar deze dan dus verder loopt zoals in de reeds bestaande plannen staat. Hier hoeft verder niets aan te veranderen..

Deze constructie heeft, mijns inziens, eigenlijk alleen maar voordelen.

Ik heb hierboven al een aantal argumenten genoemd, maar zal ze nog even samenvatten en aanvullen, waar nodig.
- Minder aankoop gronden (Er zijn minder partijen nodig om het mee eens te worden). Denk aan o.a. wat nu allemaal aangekocht moet worden: weilanden oostelijk van Sluiter, percelen direct over spoorlijn, pottenveld Huverba etc.;
- O.a. een aantal van degene die grond “moeten inleveren”, (nou ja, ze krijgen daar een mooie cent voor), hebben zelf ook al dan niet financieel belang bij deze Randweg. Volentis bijvoorbeeld, zoals hierboven al toegelicht;
- Sluiter, zijn vrachtverkeer kan direct vanaf zijn perceel achterlangs de Randweg op en af. Komen nu vaak eerst helemaal door t dorp, door Hamsestraat, gaan dan via Varakker, naar zijn oprit welke enerzijds al grenst aan Varakker;
- Dit geldt overigens ook voor andere bedrijven aan de Varakker bijv.: Cor Huibers, Roodbeen, Bunt Transport (bestemminsverkeer);
- Het westelijke deel van de Parallelweg (vanaf Broekdijk naar Hamsestraat), zou dan 2 richtingen kunnen worden. Ten behoeve van aanliggende woningen en bedrijven. Dat willen de bedrijven die daar gevestigd zijn ook heel graag. Denk aan o.a. E Peterse, t Kempke, Viemat, Betuweplant, Betuws Planten Centrum etc. (veel verkeersbewegingen op een dag zeker in het hoogseizoen). Vrachtverkeer van en naar hen kan dan via Randweg, Varakker, linksaf Parallelweg op naar locatie. En vice versa. Kortste route. Hoeven allemaal niet meer door het dorp. Dit scheelt enorm;
- Ook Huverba wilde graag een aansluiting houden met hun beide locaties, hoofdvestiging gelegen aan de Hamsestraat en bij vestiging Varakker. Transport (ook veel), hoeft dan ook niet meer via het dorp, maar gaat via Hamsestraat, Varakker en Randweg op. En ook vice versa. Dit zal wellicht nooit helemaal zo gaan, omdat sommige vrachtwagens bij meerdere verschillende klanten moeten laden, maar dat blijft altijd omdat veel bedrijven verspreid door het dorp liggen. Maar de insteek lijkt mij in elk geval om dit zoveel als mogelijk te beperken;
- Zou overweg Smachtkamp ook gewoon kunnen blijven bestaan. Daar gaat nu al zeer weinig vrachtverkeer door heen, o.a. door de hoge drempels die er liggen, en de wegversmallingen. Wat ook zeer zeker zo moet blijven!;
- Parallelweg Oostelijk deel, tot aan Hamsestraat overweg, blijft onaangeroerd. Voornamelijk gebruikt door aanwonenden en / of bestemmingsverkeer aldaar, recreatie fietsers en wandelaars. Dit scheelt enorm in kosten o.a. voor de aanleg van een nieuwe overweg, het verwijderen van de 2 bestaande overwegen (die beide nog prima fungeren en die van de Hamsestraat heeft al vele jaren bewezen de kracht van de vrachtwagens te kunnen weerstaan) en een grote rotonde met aansluiting naar ‘t Herenland, waar niemand eigenlijk op zit te wachten, met alle torenhoge kosten van dien! De funderingen van deze aanliggende huizen worden dan ook niet extra belast door zwaar vrachtverkeer, waar ze niet op zijn voorzien;
- Bovendien, en dit is een heel belangrijke, blijft ‘t Herenland dan ook een rustige woonwijk, waar het voor bedoeld is. (Toegankelijkheid sv DFS voor fietsende jeugd, komt hiermee ook niet in het geding). ‘t Herenland is een wijk met vele jonge gezinnen met vaak nog jonge kinderen. Dit MOET zo blijven. De toekomst van Opheusden! De aanrijwegen naar deze wijk, kunnen de Gerrit Achterbergstraat blijven en de inrit naast huisnummer 73 worden. Ook kunnen zij vanaf de andere kant, via de Smachtkamp hun weg vervolgen;
- Misschien interessant om de brug bij bedrijf Volentis t.h.v. Kerkewal, via betonpad aldaar, door te trekken en aan te laten sluiten op Randweg. Dan kan verkeer Smachtkamp daar al aansluiten, en hoeven zij niet ‘om’ te rijden;
- Minder aanleg asfalt, omdat er meer gebruik wordt gemaakt van al reeds bestaande wegen. Dit komt de natuur ten goede. Wat wij als ‘groene’ Laanboomgemeente zeker zouden moeten willen ondersteunen;
- Minste geluidsoverlast voor iedereen. Weg ligt dan veel verder van de ‘bewoonde’ wereld;
- Het prachtige natuurvijvertje, in hoek Hamsestraat / spoorlijn kan dan ook naar verwachting (grotendeels) blijven liggen. Dit ligt er nog niet zo heel lang. Zonde als dat nu alweer op de schop zou moeten gaan. Geldverspilling. Dit zelfde geldt ook voor de andere waterberging richting sv DFS en het aangrenzende klompenpad t.h.v. noordkant spoorlijn;

Natuurlijk kleven aan alle voordelen ook nadelen. Dat besef ik me terdege. Ik weet niet hoever de gesprekken al zijn met de eventuele grondeigenaren en belanghebbenden e.d. en wat hen al is toegezegd? Sommige zullen in deze voorgestelde constructie niets krijgen, omdat hun gronden niet nodig zijn. Zij zullen wellicht teleurgesteld zijn. Geld mislopen.

Ik ben benieuwd wat u van mijn vrijblijvend meedenken vindt.

Nog geen commentaar op deze bijdrage

 •  

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.