07 juni 2021

Randweg / Varakker (Anoniem, Opheusden)

Variant Parallelweg eenrichtingsverkeer
beleefbaarheid / landschap/ groen

Beide thema's vinden wij even belangrijk. Door middel van de eenrichtingsverkeer zal de verkeersveiligheid flink gaan toenemen op zowel de Parallelweg als op de Varakker. Kijkend naar de (be)leefbaarheid /landschap /groen van de Varakker staat dit behoorlijk onder druk. De bermen worden dagelijks kapot gereden op een dusdanige wijze dat de slootkanten op bepaalde plekken afkalven tot bijna aan het asfalt. Persoonlijk eigendom wordt stuk gereden. Inmiddels zitten er behoorlijk wat scheuren in de muren van ons huis. De fotolijstjes hangen schots en scheef als er weer eens een vrachtwagen met een noodgang voorbij komt scheuren. De snelheden die in deze straat bereik worden grenzen aan het krankzinnige. De Varakker alleen voor bestemmingsverkeer maken voor de kwekerijen m.b.t. vrachtverkeer. Varakker heeft er alle schijn van dat het een B-weg is met een lage Aslast. graag dit uitzoeken en aanpassen naar de situatie die daadwerkelijk past bij zulks land /B-weg. Daarnaast kijken of vrachtwagens van de firma Bunt alleen maar over de Parallel / Randweg mogen rijden. Van al het vrachtverkeer rijden zij het meest roekeloos, snel, breed en slopen de bermen. Hier moet de gemeente op gaan ingrijpen eventueel via de ODRA. Fietsers en voetgangers worden met regelmaat aan getikt. Daarnaast zien wij steeds meer aanrijdingen op de Varakker, de bumpers, spatborden en spiegels liggen met enige regelmaat in de berm.
Kortom, flink en stevig ingrijpen op de gehele verkeerssituatie, levert 1 jaar gemok en gemopper op. Daarna is iedereen er aan gewend en tevreden over de veiligheid en de omgeving zal zienderogen opknappen.

Nog geen commentaar op deze bijdrage

 •  

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.

Onduidelijkheden

Begrijpt u de website niet of kunt u iets niet vinden?
Neem dan contact op en wij helpen u verder. 

Gemeente Neder-Betuwe
Burg. Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden

KVK nummer 30276311
BTW nummer NL810162593B01
IBAN NL83BNGH0285094955
BIC BNGHNL2G

Postadres
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Openingstijden (op afspraak)
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur
Donderdagavond tussen 17.00 en 19.30 uur
Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur

Contact bij storingen
Calamiteiten in de openbare ruimte: 0345-585353 (tijdens kantooruren) of 06-21896420 (buiten kantoortijden, alleen voor meldingen die geen uitstel kunnen hebben tot de volgende werkdag, zoals een ongeval, oliespoor, verstopping of wegverzakking).