Skip to main content
10 mei 2021

Hele hoop problemen kunnen opgelost worden door variant zuid te pakken. (R van de Pol, opheusden)

Randweg
Variant Zuid met de toevoeging zoals ik ingediend heb in het beginstadium: Marktstraat/Hamsestraat/Varakker doortrekken tot Randweg zuid variant. Betuwe plant en naast gelegen bedrijf een hoofd ingang aan de achter kant geven vanaf de Randweg. Parallelweg zou je nog 2 richting kunnen maken voor bestemming verkeer, eventueel met hier en daar een knip. maar de grootste vrachtwagens hebben met die variant een korte aanrij route naar de bedrijven met veel vrachtverkeer en komen niet op de Parallelweg. geen of weinig vracht verkeer op de parallelweg, personen vervoer zijn alleen nog aanwonende, dus is de parallelweg geschikt als fietspad. (kunt hem volledig rood maken met auto's te gast, zoals je in verschillende steden ziet. Ook de particulieren bewoners blijven rustig wonen en komen niet aan een ontsluiting / sluiproute naar industrieterrein 't Panhuis, centrum Kesteren en Rhenen te wonen. Dat is een echte Randweg en geen binnendoorweg, waar heel veel mensen last van gaan krijgen, aanwonende parallelweg, maar zeker ook bij Herenland. Ik denk dat Parallelweg bewoners die voor de huidige variant zijn, zich vergissen hoeveel verkeer er straks weliswaar aan de andere kant van het spoor, voor hun huis langs gaan rijden. veel meer als de huidige parallelweg belasting dat is nog 1 richting verkeer, Randweg wordt 2 richting verkeer in grote aantallen met veel grotere snelheid, meer aantallen als op de huidige Tielsestraat. uiteraard zal de max snelheid 60km/h worden. maar dat gaat niemand doen op zo'n mooie gladde / brede weg

Reacties

 • Helemaal mee eens!!!!!!!  Anonymous

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.