Skip to main content
10 mei 2021

Parallelweg tweerichtingsverkeer (Boomkwekerij Cor Huibers BV, Opheusden)

Variant Parallelweg tweerichtingsverkeer
Opmerking inzake de Parallelweg;
Momenteel alleen eenrichtingsverkeer mogelijk. Ons bedrijf is gevestigd aan de Varakker.
Ik denk dat we heel realistisch moeten zijn; het is in de praktijk totaal onlogisch als voor het leveren van goederen aan collega ondernemers op bijvoorbeeld Hamestraat, of het bezoeken van het ABC terrein, er een aantal km omgereden moet worden om dit mogelijk te maken. En dit is iets dat meerdere keren per dag gebeurd.
Als we het dan hebben over CO2 uitstoot, dan is dit iets waar we geen positieve bijdrage aanleveren.

Reacties

 • De mogelijke rijroutes zijn op de website te vinden. Het voorstel is nu om tweerichtingsverkeer te maken op het stuk Varakker - randweg. Zie ook de route Varakker - centrum op : https://projecten.nederbetuwe.nl/index.php/randweg-opheusden/praat-mee/9-projecten/randweg-opheusden/14-rijroutes  Anonymous

ReagerenAnonymous

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.